Oznamy

horna_orava.gif Naša škôlka nadviazala tento šk. rok 2018/2019 novú spoluprácu v rámci environmentálnej výchovy. S CHKO Horná Orava nám počas roka prídu postupne prednášať zamestnanci organizácie o: Lese a jeho živote, Zvieratkách v zime, Včelách, O raste rastlín a O putovaní vodných kvapiek. Deti tak budú mať možnosť spoznať rastlinstvo a živočíšstvo aj z pohľadu ochranárstva.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt delfín Plavecký výcvik bude prebiehať v týždni od 04.06.2019 do 07.06.2019