Oznamy

 

Pozývame všetkých rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 5.9.2019 o 16:00hod. v 2.triede MŠ. Prosíme o čo najvyššiu účasť z dôvodu voľby člena Rady školy za rodičov.

Mgr. Renáta Géryová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horna_orava.gif Naša škôlka nadviazala tento šk. rok 2018/2019 novú spoluprácu v rámci environmentálnej výchovy. S CHKO Horná Orava nám počas roka prídu postupne prednášať zamestnanci organizácie o: Lese a jeho živote, Zvieratkách v zime, Včelách, O raste rastlín a O putovaní vodných kvapiek. Deti tak budú mať možnosť spoznať rastlinstvo a živočíšstvo aj z pohľadu ochranárstva.