Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty na stiahnutie:

  1. Usporiadanie denných činností
  2. Predčasné ukončenie vzdel. 
  3. Evidencny_listok_dietata
  4. Žiadosť  do MŠ
  5. Súhlas_zákonného_zástupcu
  6. Splnomocnenie
  7. Súhlas_zakonných zast.