Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty na stiahnutie:

  1. Usporiadanie denných činností
  2. Predčasné ukončenie vzdel. 
  3. Evidencny_listok_dietata
  4. Žiadosť do  MŠ
  5. Informácie k zápisu
  6. Súhlas_zákonného_zástupcu
  7. Splnomocnenie
  8. Súhlas_zakonných zast.
  9. Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
  10. Oznam k otvoreniu MŠ jún 2020 – Pokyny